Polityka Plików Cookies

Definicje

Użytym w treści niniejszej Polityki Plików Cookies zwrotom i pojęciom przyznaje się znaczenie wskazane poniżej:
1. „Serwis” – strona internetowa funkcjonująca w sieci Internet pod domeną www.poradniksmartmamy.pl wraz z zestawem wszystkich usług dostępnych w Serwisie, umożliwiających Użytkownikom korzystanie z oferowanych funkcjonalności Serwisu.
2. „Administrator Serwisu” – „OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: 00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000203860, będąca podatnikiem podatku od towarów i usług, posiadająca NIP: 642-21-59-795, REGON: 273202309, o kapitale zakładowym w wysokości 404 000,00 złotych, administrująca Serwisem na zlecenie Właściciela Serwisu.
3. „Właściciel Serwisu” – prawny właściciel Serwisu: CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, o adresie: Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000223692, REGON: 015889708, NIP: 5272456136, BDO: 000024256, o kapitale zakładowym w wysokości 14 000 000,00 złotych.
4. „Użytkownik” – każda osoba odwiedzająca Serwis.

§ 1

Administratorem Serwisu jest spółka zdefiniowana w punkcie 2) Definicji niniejszej Polityki Plików Cookies tj. spółka pod firmą „OS3” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, administrująca Serwisem na zlecenie Właściciela Serwisu, wskazanego w punkcie 3) Definicji – CHIESI POLAND Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie. Podmiotem, który uzyskuje dostęp do informacji w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputer, tablet, smartfon) w formie plików cookies jest Administrator Serwisu i Właściciel Serwisu.

§ 2

 1. Serwis wykorzystuje pliki cookies (tzw. „ciasteczka”), czyli dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Pliki cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer i mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora Serwisu.
 2. Administrator Serwisu przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach:
  a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb (zbieranie informacji o tym, jakie działania Użytkownik podejmował w Serwisie, czyli jakie linki były przez niego klikane i jakie strony Serwisu odwiedzał, dopasowywanie treści Serwisu do zainteresowań i potrzeb Użytkownika);
  b) obsługi liczników odwiedzin;
  c) dla celów statystycznych, w szczególności umożliwienia Administratorowi Serwisu przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie struktury i zawartości Serwisu; zbieranie ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych: Google Analytics (§ 5 niniejszej Polityki Plików Cookies).
 3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do momentu opuszczenia strony internetowej i zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

§ 3

 1. Administrator Serwisu informuje Użytkowników, że stanowisko Użytkownika w przedmiocie instalowania plików cookies może być wyrażone przez Użytkownika za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika urządzeniu lub konfiguracji samej usługi przez Użytkownika. Administrator Serwisu informuje, że Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies – istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika.
 2. Administrator Serwisu wskazuje także, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora Serwisu poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Pod linkami wskazanymi poniżej zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
 • Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek,
 • Opera: http://help.opera.com/Linux/9.60/pl/cookies.html,
 • Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/278835/pl,
 • Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
 • Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL

§ 4

Administrator Serwisu informuje Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenie funkcjonalności Serwisu – prawidłowego wyświetlania zawartości Serwisu. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies w trakcie odwiedzin/korzystania z Serwisu.

§ 5

 1. Serwis korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google LLC, zwaną dalej „Google”. Google Analytics używa plików cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze lub innym urządzeniu Użytkownika w celu umożliwienia Serwisowi przeanalizowania sposobu, w jaki Użytkownicy z niego korzystają. Informacje generowane przez pliki cookies na temat korzystania z Serwisu przez Użytkownika (włącznie z jego adresem IP używanym przez Google dla ustalenia położenia geograficznego użytkowników oraz ochrony działania usługi i zapewnienia bezpieczeństwa) będą przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.
 2. Google będzie korzystała z tych informacji w celu oceny korzystania z Serwisu przez Użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.
 3. Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google.
 4. Szczegółowe informacje dotyczące Google Analytics znajdują się na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.
 5. Użytkownik może wyłączyć działanie Google Analytics poprzez instalację bezpłatnego dodatku do przeglądarki blokującego Google Analytics, który dostępny jest pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

§ 6

 1. Serwis korzysta z Hotjar – usługi analizy zachowań Użytkowników udostępnianej przez Hotjar Ltd (Hotjar Ltd, Dragonara Business Centre, 5th Floor, Dragonara Road, Paceville St Julian’s STJ 3141, Malta). Hotjar pomaga zrozumieć zachowanie Użytkowników Serwisu za pomocą takich narzędzi, jak mapy termiczne i nagrania sesji. Usługa ta uzupełnia dane i informacje uzyskane z tradycyjnych narzędzi do analityki internetowej, takich jak Google Analytics.
 2.  Hotjar wykorzystuje pliki cookies i inne technologie, by gromadzić informacje na temat zachowania Użytkownika w Serwisie i urządzeń wykorzystywanych do korzystania z Serwisu, takie jak numer IP (zanonimizowany), wielkość ekranu, informacje o przeglądarce, lokalizacja, język. Hotjar przechowuje te informacje w ramach pseudonimizowanego profilu. Hotjar, nie wykorzystuje tych informacji w celu identyfikacji Użytkownika.
 3.  Szczegółowe informacje dotyczące Hotjar dostępne są na stronie internetowej: https://www.hotjar.com/legal/policies/privacy.

§ 7

 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Administratora Serwisu Polityki Plików Cookies prosimy o ich przesyłanie na adres Administratora Serwisu (00-867 Warszawa, ul. Aleja Jana Pawła II 27) lub za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w zakładce „Kontakt” w Serwisie.
 2. Niniejsza Polityka Plików Cookies została udostępniona na stronie Serwisu. Administrator Serwisu umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Polityki Plików Cookies.

 

Data publikacji: 08.02.2023r.

Newsletter