Działania niepożądane

Jeżeli chcą Państwo zgłosić działanie niepożądane leku, prosimy o wypełnienie elektronicznego formularza:

https://smz.ezdrowie.gov.pl

lub przekazanie zgłoszenia zgodnie z wytycznymi dostępnymi na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych

http://www.urpl.gov.pl/pl

Działania niepożądane leków można zgłaszać również podmiotowi odpowiedzialnemu.